Juventudes, ditadura x democracia: A escola como símbolo e síntese deste dilema atemporal.